ÇEVRE

ÇEVRE POLİTİKASI

EMTA, uluslararası hizmet veren bir kuruluş olarak, çevrenin korunması ile ilgili üzerine düşeni aşağıda tanımlanan yaklaşımlarımla ile yerine getirmeye kararlıdır;
 
Faaliyet gösterdiği alanlarda; çevresel etkilerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştmakta, bu etkileri standart seviyelere getirmek için aşağıdaki politikaları yürütmektedir;
 
– Yasal ve diğer şartları takip eder ve bunlara uyum için gereken planlamaları yapar
– Mümkün olan durumlarda teknolojileri ve malzemeyi çevresel etkileri dikkate alarak seçer
– İlgili taraflarla işbirliği içinde çalışır
– Çalışanlarını ve gerektiğinde tedarikçilerini bilinçlendirmek amacı ile eğitimler düzenler
– Malzeme ve enerji kullanımın azaltılması, atıkların en düşük seviyeye indirilmesi için mümkün olan olanakları araştırır
– Atıklarımızın yasal şartlara uygun şekilde depolar ve/veya geri dönüşümünü sağlar
– Çevre çalışmalarımızı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dahilinde yürütür, iç/dış denetimler ve periyodik gözden geçirmelerle
   sürekli iyileştirmeyi hedefler