KURUMSAL / ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

EMTA, uluslararası hizmet veren bir kuruluş olarak, çevrenin korunması ile ilgili üzerine düşeni aşağıda tanımlanan yaklaşımlarımla ile yerine getirmeye kararlıdır;
 
Faaliyet gösterdiği alanlarda; çevresel etkilerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştmakta, bu etkileri standart seviyelere getirmek için aşağıdaki politikaları yürütmektedir;
 
- Yasal ve diğer şartları takip eder ve bunlara uyum için gereken planlamaları yapar
- Mümkün olan durumlarda teknolojileri ve malzemeyi çevresel etkileri dikkate alarak seçer
- İlgili taraflarla işbirliği içinde çalışır
- Çalışanlarını ve gerektiğinde tedarikçilerini bilinçlendirmek amacı ile eğitimler düzenler
- Malzeme ve enerji kullanımın azaltılması, atıkların en düşük seviyeye indirilmesi için mümkün olan olanakları araştırır
- Atıklarımızın yasal şartlara uygun şekilde depolar ve/veya geri dönüşümünü sağlar
- Çevre çalışmalarımızı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dahilinde yürütür, iç/dış denetimler ve periyodik gözden geçirmelerle
   sürekli iyileştirmeyi hedefler

GRUP ŞİRKETLERİ

İLETİŞİM

İstasyon Mahallesi İbişağa Caddesi 34940
No: 4 Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE

T: +90 216 446 66 06 (Pbx)
F: +90 216 446 43 93

Copyright 2016 © EMTA Ticaret ve Pazarlama A. Þ.