KURUMSAL / KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

EMTA’nın hedefi, Türkiye’nin kendi sektöründe öncü şirketi olmaktır.

 

 

Öncü şirketi amacına ulaşmanın unsurlarından olan Kalite Yönetim Sisteminin başarı ile

uygulanabilmesi için; aşağıda verilen başlıklar altında kalite politikası oluşturulmuştur:

 

• Dünya pazarlarında fiyat ve rekabet ortamına bağlı kalarak, teknoloji ve kalite açısından

sektöründe lider bir kuruluş olan EMTA’nın hedefi, müşterilerine en yüksek faydayı

sağlayacak ürün ve hizmetleri sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

• Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktır.

• Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, sürdürülebilir gelişmeyi

yaşam şekli yapmaktır.

• Sürekli gelişmeyi esas alarak “Hatasız İş”i hedeflemektir.

• Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmak, EMTA’nın ve

çalışanlarının geleceğini güven altına almaktır.

• Tedarikçilerle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışmaktır.

• Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal

mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmektir.

• EMTA kültürünün yapı taşı olan çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak

motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen ekip

üyeleri olmalarını sağlamak için ortam ve gelişim yaratmaktır.

 

Bu bağlamda EMTA’nın amacı bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini

sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Kalite Yönetim Sistemini yaşam şekli olarak

benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

 

Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek EMTA çalışanları olarak hepimizin

görevidir.

GRUP ŞİRKETLERİ

İLETİŞİM

İstasyon Mahallesi İbişağa Caddesi 34940
No: 4 Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE

T: +90 216 446 66 06 (Pbx)
F: +90 216 446 43 93

Copyright 2016 © EMTA Ticaret ve Pazarlama A. Þ.