Vision & Mission

 • Home
 • Vision & Mission

MISSION

In the Energy Transmission and Distribution Sector, to constantly improve by keeping the satisfaction of our employees and customers at the highest level with the awareness of responsibility towards society and the environment, to provide the highest quality products and services, to contribute to the development of our country and the countries of the world by taking a share in the formation of the energy transmission and distribution systems of the whole world. , thus improving people's quality of life and brightening their future.

VISION

Ensuring customer satisfaction and business continuity at the highest level
Ensuring the satisfaction and happiness of employees and constantly improving their knowledge, skills and behaviors
Making quality a way of life in all products and services
In this way
To be one of the largest organizations in the world in the Energy Transmission and Distribution Sector and to make EMTA a world brand

EMTA GROUP OF COMPANIES

EMTA group of companies has been serving in the energy production, transmission lines and electricity distribution sectors since 1974. It has become a leading brand in the sector with its Trade, Production and Contracting companies.

Emta Grup

Vizyon & Misyon

 • VİZYON
  Müşteri memnuniyeti ve iş sürekliliğini en üst seviyede sağlamak
  Çalışanların memnuniyet ve mutluluğunu sağlamak, bilgi, beceri ve davranışlarını sürekli geliştirmek
  Tüm ürün ve hizmetlerde kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirmek

  Bu sayede
  Enerji İletimi ve Dağıtımı Sektöründe dünyada en büyük kuruluşlardan birisi olmak ve EMTA’yı dünya markası yapmak

  MİSYON
  Enerji İletimi ve Dağıtımı Sektöründe, topluma ve çevreye olan sorumluluk bilinci ile çalışanların ve müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutarak sürekli gelişmek, en üst seviyede kaliteli ürün ve hizmet sunmak, tüm dünyanın enerji iletim ve dağıtım sistemlerinin oluşumundan pay alarak ülkemizin ve dünya ülkelerinin gelişmesine katkıda bulunmak, bu sayede insanların yaşam kalitelerini yükseltmek ve geleceklerini aydınlatmaktır.

Emta Group

50 Years of Experience in the Energy Sector