KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Emta Şirketler Grubu (“EMTA”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan EMTA’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anlamanız bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz 

Pazarlama Verisi

Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniz 

 

Ayrıca, iş başvuru formunda referans olarak gösterilmeniz halinde, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi kullanıyoruz.

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız 

İletişim Verisi

Telefon numaranız

Diğer

Meslek bilginiz, çalışan adayı hakkında sorulacak sorulara vereceğiniz cevaplar

 

Yapacağınız telefon görüşmesi sırasında üçüncü kişilere ait kişisel verileri tarafımızla paylaşmanız durumunda, bu kişilerinin bilgilerini tarafımızla paylaştığınız yönündeki gerekli bilgilendirmeyi ilgili kişi ve kurumlara yapmış olduğunuz kabul edilmektedir. 

 

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

 

EMTA olarak kişisel verilerinizi,

 

 • emtagroup.com adresinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz,
 • Çalışan adayı tarafından doldurulan iş başvuru formu,
 • Referans kontrol formu

 

vasıtasıyla kimi zaman dijital kimi zaman dijital olmayan yollarla (KVKK’da otomatik olan veya olmayan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) toplamaktayız.

 

Kişisel verilerinizi, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla ve kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

 

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

 

EMTA olarak kişisel verilerinizi;

 

 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve ilgili sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama (Örneğin, internet sitemiz aracılığıyla sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilmeniz için çerez kullanmaktayız.),
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme (Örneğin, internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin hukuki düzenlemeler gereğince sitemizin trafik kayıtlarını tutmak zorundayız.),
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini (Örneğin, tutulan erişim kayıtlarını, internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin hukuki düzenlemelerden doğan bildirim yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ilgili kurumlarla paylaşmak zorundayız.),
 • İş başvuru formunda referans olarak gösterilmeniz halinde çalışan adayı bilgilerinin doğruluğunun teyidi (Örneğin, iş başvuru formu ile topladığımız çalışan adayına ait bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacı ile iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.)

 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak, seçme ve yerleştirme süreçlerinde uygun şirket ve departmanda istihdam edilebilmenizi sağlamak ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla grup şirketlerimize,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınız kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

EMTA olarak, emtagroup.com içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve EMTA’nın gizlilik ilkelerinin sadece emtagroup.com platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) EMTA ŞİRKETLER GRUBU (aşağıda kısaca “EMTA” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve www.emtagroup.com (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır. EMTA bu Politika’yı Portal’de hangi çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 

ÇEREZ NEDİR?

 

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.  

 

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

 

Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar. 

 

Kullanım Ömrüne Göre

Kullanım Amacına Göre

Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre

 • Oturum çerezleri

 • Kalıcı çerezler

 • Zorunlu/Teknik Çerezler

 • Analitik/Performans Çerezleri

 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri

 • Birinci Parti Çerezler

 • Üçüncü Parti Çerezler

 

KULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLER

 

 • Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır.

Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

 

 • Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak ve/veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır.

Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

 

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER

 

 • Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

 

 • Analitik/Performans Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler. 

 

 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

 

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

 

ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER

 

 • Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.

 

 • Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

 

PORTAL’DA HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

 

Portal üzerinde kullanmakta olduğumuz çerezler, zorunlu/teknik ve performans çerezleridir. Bunlar size ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermez ve sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Kullandığımız çerezlere ilişkin bilgi, kullanım amacı ve süresi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Çerezin Adı

Çerezin Amacı

Google Analytics

Portal’ın ziyaretçi sayılarını ve bulunduğu bölgelere göre dağılımını, ziyaretçilerin Portal’a gelmelerini sağlayan linkleri, Portal’da geçirdiği vakti ve ilgilendikleri sekmeleri belirlemek amaçlı kullanılan çerez çeşididir.

 

PORTAL ÜZERİNDEKİ ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

 

Portal’ı aynı cihazla tekrar ziyaret etmek istediğinizde, tarayıcınız cihazınızda Portal adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Kayıt bulması durumunda kaydın içindeki veriyi Portal’a ileterek Portal’ın daha önce de ziyarette bulunduğunuzu anlamasını sağlar. Bu şekilde Portal, size iletilecek içeriği belirler. 

 

Kullandığımız çerezler;

 

 • Portal arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.

 • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.

 • Portal’ın ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.

 • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz.

 • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

 

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için Portal’daki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

 

 

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘İletişim’ bölümünü kullanabilirsiniz.